Så starter årets influenzavaccination snart

Vi holder åbent hus i klinikken følgende datoer:

 1. oktober 2021 kl 10-12

4. oktober 2021 kl 13.30-15.30

Der vil iøvrigt være mulighed for tidsbestilling til vacciner, men vi vil også være fleksible, så man kan komme forbi klinikken og få influenzavaccination.Vaccinationsperiode:

Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand, kan vaccineres til og med 28. februar 2022.

Målgrupper:

Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 er som de foregående år, men er ad COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren.

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog kan 85+-årige tilbydes en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
      - kroniske lungesygdomme
      - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
      - diabetes type l eller 2 (sukkersyge) 
      - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
      - kronisk lever- og nyresvigt 
      - svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering 
      - andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand 
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
      - Læger 
      - Sygeplejersker 
      - Farmaceuter
      - Kiropraktorer 
      - Tandlæger
      - Afspændingspædagoger
      - Bandagister
      - Bioanalytikere
      - Ergoterapeuter
      - Fysioterapeuter
      - Jordemødre 
      - Kliniske diætister
      - Optometrister
      - Radiografer
      - Audiologiassistenter
      - Farmakonomer
      - Fodterapeuter
      - Neurofysiologiassistenter
      - Tandklinikassistenter
      - Tandplejere
      - Tandteknikere
      - Beskæftigelsesvejledere
      - Plejere
      - Plejehjemsassistenter 
      - Social- og sundhedsassistenter
      - Social- og sundhedshjælpere
      - Psykologer
      - Lægesekretærer
      - Sundhedsservicesekretærer
      - Portører
      - Paramedicinere
      - Ambulancebehandlere
      - Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.

Vacciner

I influenzasæson 2021/22 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine til risikopatienter og en anden 4-valent højdosis influenzavaccine til personer over 85 år. Den 4-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1937).

I forhold til de 85+-årige er udgangspunktet, at de 85+-årige skal tilbydes den 4-valente højdosis influenzavaccine. Enhver behandling, herunder vaccination, sker efter informeret samtykke.

Den 85+-årige kan derfor på et oplyst grundlag (bl.a. at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 85+-årige tilbydes den 4-valente højdosis influenzavaccine) vælge at tage imod den 4-valente influenzavaccine frem for den 4-valente højdosisvaccine.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid ved læge Tidsbestilling og receptfornyelse
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Tirsdag 8.00 – 17.15 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Onsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Fredag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00

Udenfor åbningstid – efter klokken 16.00 – kontakt:

Lægevagten 70150700

Region Sjællands Akuttelefon 70150708

Region Hovedstaden 1813

Lægerne i Støden

Støden 18, 1.sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 40 11